Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Pocztowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Pocztowa 1A brak lokali OL1N/xxxxxxxx/1
Nidzica, ul. Pocztowa 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Pocztowa 3A brak lokali OL1N/xxxxxxxx/7
Nidzica, ul. Pocztowa 6A brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.