Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Srebrna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Srebrna 1 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Srebrna 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/3
Nidzica, ul. Srebrna 5 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/0
Nidzica, ul. Srebrna 7 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/7
Nidzica, ul. Srebrna 9 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Srebrna 11 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/1
Nidzica, ul. Srebrna 13 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Srebrna 15 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/1
Nidzica, ul. Srebrna 17 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/0
Nidzica, ul. Srebrna 19 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/7
Nidzica, ul. Srebrna 21 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/1
Nidzica, ul. Srebrna 23 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.