Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Wilcza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Wilcza 1 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/7
Nidzica, ul. Wilcza 2 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Wilcza 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/1
Nidzica, ul. Wilcza 4 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Wilcza 5 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Wilcza 6 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/5
Nidzica, ul. Wilcza 7 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/3
Nidzica, ul. Wilcza 8 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/2
Nidzica, ul. Wilcza 9 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.