Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Złota

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Złota 1 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Złota 2 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Złota 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/1
Nidzica, ul. Złota 4 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Złota 5 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Złota 7 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/2
Nidzica, ul. Złota 9 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.