Księgi wieczyste, Trzemeszno, ul. Bolesława Chrobrego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Trzemeszno, ul. Bolesława Chrobrego 1 16 lokali PO1G/xxxxxxxx/5
Trzemeszno, ul. Bolesława Chrobrego 4 17 lokali PO1G/xxxxxxxx/1
Trzemeszno, ul. Bolesława Chrobrego 6 15 lokali PO1G/xxxxxxxx/5
Trzemeszno, ul. Bolesława Chrobrego 8 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.