Księgi wieczyste, Trzemeszno, ul. Długa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Trzemeszno, ul. Długa 1 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/0
Trzemeszno, ul. Długa 4 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/3
Trzemeszno, ul. Długa 6 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/6
Trzemeszno, ul. Długa 7 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/1
Trzemeszno, ul. Długa 8 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/9
Trzemeszno, ul. Długa 10 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/2
Trzemeszno, ul. Długa 11 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/5
Trzemeszno, ul. Długa 16 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/8
Trzemeszno, ul. Długa 18 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/1
Trzemeszno, ul. Długa 19 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/3
Trzemeszno, ul. Długa 20 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/4
Trzemeszno, ul. Długa 21 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/3
Trzemeszno, ul. Długa 23 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/0
Trzemeszno, ul. Długa 28 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.