Księgi wieczyste, Trzemeszno, ul. Mogileńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Trzemeszno, ul. Mogileńska 1 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/1
Trzemeszno, ul. Mogileńska 2 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/5
Trzemeszno, ul. Mogileńska 4 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/5
Trzemeszno, ul. Mogileńska 6 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/6
Trzemeszno, ul. Mogileńska 8 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/4
Trzemeszno, ul. Mogileńska 10 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/7
Trzemeszno, ul. Mogileńska 11 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/6
Trzemeszno, ul. Mogileńska 12 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/9
Trzemeszno, ul. Mogileńska 16 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/5
Trzemeszno, ul. Mogileńska 17 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/5
Trzemeszno, ul. Mogileńska 18 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/2
Trzemeszno, ul. Mogileńska 20 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.