Księgi wieczyste, Trzemeszno, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Trzemeszno, ul. Ogrodowa 1 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/3
Trzemeszno, ul. Ogrodowa 2 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/7
Trzemeszno, ul. Ogrodowa 3 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/5
Trzemeszno, ul. Ogrodowa 4 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/0
Trzemeszno, ul. Ogrodowa 5 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/0
Trzemeszno, ul. Ogrodowa 8 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.