Księgi wieczyste, Trzemeszno, ul. Orchowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Trzemeszno, ul. Orchowska 3 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/7
Trzemeszno, ul. Orchowska 5 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/7
Trzemeszno, ul. Orchowska 7 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/4
Trzemeszno, ul. Orchowska 10 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/8
Trzemeszno, ul. Orchowska 11 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/8
Trzemeszno, ul. Orchowska 13 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/0
Trzemeszno, ul. Orchowska 14 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/2
Trzemeszno, ul. Orchowska 15 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/0
Trzemeszno, ul. Orchowska 20 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/7
Trzemeszno, ul. Orchowska 21 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/1
Trzemeszno, ul. Orchowska 35 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/9
Trzemeszno, ul. Orchowska 36 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.