Księgi wieczyste, Trzemeszno, ul. Reja

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Trzemeszno, ul. Reja 1 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/6
Trzemeszno, ul. Reja 2 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/1
Trzemeszno, ul. Reja 3 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/9
Trzemeszno, ul. Reja 4 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/4
Trzemeszno, ul. Reja 6 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/7
Trzemeszno, ul. Reja 7 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/2
Trzemeszno, ul. Reja 8 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.