Księgi wieczyste, Trzemeszno, ul. Sosnowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Trzemeszno, ul. Sosnowa 5 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/3
Trzemeszno, ul. Sosnowa 22A brak lokali PO1G/xxxxxxxx/3
Trzemeszno, ul. Sosnowa 24A brak lokali PO1G/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.