Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Barbary

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Barbary 2 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Barbary 4 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Barbary 4A brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Barbary 5 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Barbary 5A brak lokali KN1K/xxxxxxxx/9
Kłodawa, ul. Barbary 6 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Barbary 7 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Barbary 7A brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Barbary 8 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/5
Kłodawa, ul. Barbary 9 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Barbary 10 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Barbary 11 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Barbary 12 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8
Kłodawa, ul. Barbary 14 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Barbary 16 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Barbary 18 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/9
Kłodawa, ul. Barbary 18D brak lokali KN1K/xxxxxxxx/5
Kłodawa, ul. Barbary 19 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Barbary 20 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/5
Kłodawa, ul. Barbary 22 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Barbary 22A brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Barbary 23 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Barbary 24 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Barbary 27 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Barbary 40 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Barbary 40A brak lokali KN1K/xxxxxxxx/9
Kłodawa, ul. Barbary 40B brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Barbary 40C brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Barbary 40D brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Barbary 40E brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8
Kłodawa, ul. Barbary 44 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/9
Kłodawa, ul. Barbary 46 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Barbary 46A brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Barbary 46B brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Barbary 46C brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8
Kłodawa, ul. Barbary 46D brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Barbary 48 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Barbary 58 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.