Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Dąbrowskiej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Dąbrowskiej 1 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Dąbrowskiej 2 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Dąbrowskiej 3 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/9
Kłodawa, ul. Dąbrowskiej 4 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Dąbrowskiej 5 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Dąbrowskiej 7 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Dąbrowskiej 8 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Dąbrowskiej 9 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Dąbrowskiej 10 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.