Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Górnicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Górnicza 1 8 lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Górnicza 2 7 lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Górnicza 3 18 lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Górnicza 4 18 lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Górnicza 6 13 lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Górnicza 8 13 lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Górnicza 10 13 lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Górnicza 12 13 lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Górnicza 14 19 lokali KN1K/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.