Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Krótka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Krótka 1 3 lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Krótka 2 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Krótka 4 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Krótka 6 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Krótka 8 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Krótka 10 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Krótka 12 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.