Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Nowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Nowa 1 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Nowa 2 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Nowa 4 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Nowa 5 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Nowa 6 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.