Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Poznańska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Poznańska 1 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8
Kłodawa, ul. Poznańska 6 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/9
Kłodawa, ul. Poznańska 7 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Poznańska 8 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Poznańska 8A brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Poznańska 12 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/9
Kłodawa, ul. Poznańska 14 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Poznańska 17 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8
Kłodawa, ul. Poznańska 19 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Poznańska 20 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Poznańska 21 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Poznańska 23 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Poznańska 25 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/5
Kłodawa, ul. Poznańska 25A brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8
Kłodawa, ul. Poznańska 26 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Poznańska 29 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Poznańska 30 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Poznańska 31A brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Poznańska 32 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Poznańska 34 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Poznańska 36 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.