Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Rolnicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Rolnicza 4 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Rolnicza 8 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/5
Kłodawa, ul. Rolnicza 10 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Rolnicza 12 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Rolnicza 14 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Rolnicza 16 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Rolnicza 18 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Rolnicza 20 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.