Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Spółdzielcza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 1 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/9
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 2 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 3 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 4 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/9
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 8 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 9 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 10 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 11 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 12 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 13 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 14 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 15 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/5
Kłodawa, ul. Spółdzielcza 16 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.