Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Targowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Targowa 2A brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Targowa 4 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8
Kłodawa, ul. Targowa 6 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Targowa 8 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Targowa 20 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Targowa 30 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.