Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Zagórnicka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Zagórnicka 1 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3
Kłodawa, ul. Zagórnicka 3 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.