Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Żeromskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Żeromskiego 2 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/9
Kłodawa, ul. Żeromskiego 3 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/4
Kłodawa, ul. Żeromskiego 4 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2
Kłodawa, ul. Żeromskiego 5 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8
Kłodawa, ul. Żeromskiego 6 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/5
Kłodawa, ul. Żeromskiego 7 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/7
Kłodawa, ul. Żeromskiego 8 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/5
Kłodawa, ul. Żeromskiego 10 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.