Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Boruty

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Boruty 3 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Boruty 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Boruty 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Boruty 8 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Boruty 9 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Boruty 12 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Boruty 13 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Boruty 15 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Boruty 16 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/3
Kobylin, ul. Boruty 18 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Boruty 19 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Boruty 21 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Boruty 22 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Boruty 24 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Boruty 25 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/9
Kobylin, ul. Boruty 26 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/9
Kobylin, ul. Boruty 28 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.