Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Dąbrowskiej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Dąbrowskiej 1 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Dąbrowskiej 2 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Dąbrowskiej 3 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Dąbrowskiej 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Dąbrowskiej 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Dąbrowskiej 6 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.