Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Grunwaldzka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Grunwaldzka 1 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Grunwaldzka 2 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Grunwaldzka 2A brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Grunwaldzka 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/3
Kobylin, ul. Grunwaldzka 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/9
Kobylin, ul. Grunwaldzka 7 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Grunwaldzka 8 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Grunwaldzka 9 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Grunwaldzka 10 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/9
Kobylin, ul. Grunwaldzka 11 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Grunwaldzka 12 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Grunwaldzka 13 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/9
Kobylin, ul. Grunwaldzka 14 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Grunwaldzka 16 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Grunwaldzka 17 2 lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Grunwaldzka 17A brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Grunwaldzka 18 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Grunwaldzka 19 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Grunwaldzka 20 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Grunwaldzka 21 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.