Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Jałowcowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Jałowcowa 6 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Jałowcowa 7 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Jałowcowa 10 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Jałowcowa 13 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.