Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Konopnickiej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Konopnickiej 1 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Konopnickiej 2 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Konopnickiej 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.