Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Kopernika

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Kopernika 1 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Kopernika 2 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Kopernika 3 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Kopernika 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/3
Kobylin, ul. Kopernika 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Kopernika 6 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/9
Kobylin, ul. Kopernika 7 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Kopernika 8 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Kopernika 9 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Kopernika 10 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Kopernika 11 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Kopernika 12 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Kopernika 13 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/3
Kobylin, ul. Kopernika 14 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Kopernika 15 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.