Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Leszczyńskich

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Leszczyńskich 1 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Leszczyńskich 2 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Leszczyńskich 3 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Leszczyńskich 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Leszczyńskich 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Leszczyńskich 6 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Leszczyńskich 7 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Leszczyńskich 8 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Leszczyńskich 9 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Leszczyńskich 10 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Leszczyńskich 11 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Leszczyńskich 12 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.