Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Nowy Rynek

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Nowy Rynek 3 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Nowy Rynek 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.