Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Rawicka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Rawicka 1 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Rawicka 2 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Rawicka 3 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Rawicka 3/2 1 lokali KZ1R/xxxxxxxx/9
Kobylin, ul. Rawicka 3/3 1 lokali KZ1R/xxxxxxxx/9
Kobylin, ul. Rawicka 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Rawicka 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Rawicka 6 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Rawicka 7 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.