Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Rębiechowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Rębiechowska 2 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Rębiechowska 3 2 lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Rębiechowska 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Rębiechowska 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Rębiechowska 6 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Rębiechowska 7 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Rębiechowska 8 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Rębiechowska 9 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Rębiechowska 10 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Rębiechowska 11 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Rębiechowska 12 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Rębiechowska 13 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Rębiechowska 14 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Rębiechowska 15 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Rębiechowska 16 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Rębiechowska 18 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Rębiechowska 19 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Rębiechowska 20 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Rębiechowska 21 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Rębiechowska 22 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Rębiechowska 23 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Rębiechowska 24 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Rębiechowska 25 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Rębiechowska 26 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Rębiechowska 27 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Rębiechowska 29 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Rębiechowska 30 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.