Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Sienkiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Sienkiewicza 2 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Sienkiewicza 3 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/3
Kobylin, ul. Sienkiewicza 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Sienkiewicza 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Sienkiewicza 6 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/3
Kobylin, ul. Sienkiewicza 8 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.