Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Zamkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Zamkowa 1 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/9
Kobylin, ul. Zamkowa 2 1 lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Zamkowa 2/1 1 lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Zamkowa 2/2 1 lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Zamkowa 2/3 1 lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Zamkowa 2/4 1 lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Zamkowa 3 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Zamkowa 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Zamkowa 6 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.