Księgi wieczyste, Wysoka, ul. Brzozowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wysoka, ul. Brzozowa 6 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/4
Wysoka, ul. Brzozowa 7 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/2
Wysoka, ul. Brzozowa 9 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/1
Wysoka, ul. Brzozowa 12 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.