Lista lokali, Wysoka, ul. Dworcowa 4

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Rodzaj nieruchomości Numer księgi wieczystej
Wysoka, ul. Dworcowa 4 budynek PO2H/xxxxxxxx/0
Wysoka, ul. Dworcowa 4, lok. 1 lokal PO2H/xxxxxxxx/0
Wysoka, ul. Dworcowa 4, lok. 2 lokal PO2H/xxxxxxxx/3
Wysoka, ul. Dworcowa 4, lok. 3 lokal PO2H/xxxxxxxx/7
Wysoka, ul. Dworcowa 4, lok. 4 lokal PO2H/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.