Księgi wieczyste, Wysoka, ul. Matejki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wysoka, ul. Matejki 1 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/7
Wysoka, ul. Matejki 2 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.