Księgi wieczyste, Wysoka, ul. Walentego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wysoka, ul. Walentego 1 1 lokali PO2H/xxxxxxxx/6
Wysoka, ul. Walentego 2 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/2
Wysoka, ul. Walentego 4 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/0
Wysoka, ul. Walentego 6 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/1
Wysoka, ul. Walentego 6A brak lokali PO2H/xxxxxxxx/2
Wysoka, ul. Walentego 10 2 lokali PO2H/xxxxxxxx/3
Wysoka, ul. Walentego 11 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/9
Wysoka, ul. Walentego 13 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/6
Wysoka, ul. Walentego 19 2 lokali PO2H/xxxxxxxx/4
Wysoka, ul. Walentego 20 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/8
Wysoka, ul. Walentego 21 3 lokali PO2H/xxxxxxxx/4
Wysoka, ul. Walentego 22 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/8
Wysoka, ul. Walentego 25 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/9
Wysoka, ul. Walentego 26 1 lokali PO2H/xxxxxxxx/4
Wysoka, ul. Walentego 28 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/8
Wysoka, ul. Walentego 33 6 lokali PO2H/xxxxxxxx/2
Wysoka, ul. Walentego 34A brak lokali PO2H/xxxxxxxx/3
Wysoka, ul. Walentego 36 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/5
Wysoka, ul. Walentego 37 1 lokali PO2H/xxxxxxxx/2
Wysoka, ul. Walentego 38 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/2
Wysoka, ul. Walentego 40 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/4
Wysoka, ul. Walentego 41 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/9
Wysoka, ul. Walentego 42 2 lokali PO2H/xxxxxxxx/4
Wysoka, ul. Walentego 43 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/4
Wysoka, ul. Walentego 44 5 lokali PO2H/xxxxxxxx/7
Wysoka, ul. Walentego 45 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/6
Wysoka, ul. Walentego 47 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/5
Wysoka, ul. Walentego 48 4 lokali PO2H/xxxxxxxx/9
Wysoka, ul. Walentego 50 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/6
Wysoka, ul. Walentego 52 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/0
Wysoka, ul. Walentego 53 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/2
Wysoka, ul. Walentego 55 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/6
Wysoka, ul. Walentego 56 3 lokali PO2H/xxxxxxxx/9
Wysoka, ul. Walentego 60 brak lokali PO2H/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.