Księgi wieczyste, Komorniki, ul. Kalinowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Komorniki, ul. Kalinowa 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Komorniki, ul. Kalinowa 3A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Komorniki, ul. Kalinowa 3B brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Komorniki, ul. Kalinowa 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Komorniki, ul. Kalinowa 5 1 lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Komorniki, ul. Kalinowa 5A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Komorniki, ul. Kalinowa 5B brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Komorniki, ul. Kalinowa 7A 1 lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Komorniki, ul. Kalinowa 7B 1 lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Komorniki, ul. Kalinowa 9A 1 lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Komorniki, ul. Kalinowa 9B 1 lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Komorniki, ul. Kalinowa 11/1 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Komorniki, ul. Kalinowa 11/2 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Komorniki, ul. Kalinowa 13/1 1 lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Komorniki, ul. Kalinowa 13/2 1 lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Komorniki, ul. Kalinowa 15 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Komorniki, ul. Kalinowa 17 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Komorniki, ul. Kalinowa 19 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Komorniki, ul. Kalinowa 21 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Komorniki, ul. Kalinowa 23 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Komorniki, ul. Kalinowa 25 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Komorniki, ul. Kalinowa 27 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Komorniki, ul. Kalinowa 29 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Komorniki, ul. Kalinowa 33 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Komorniki, ul. Kalinowa 35 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Komorniki, ul. Kalinowa 37 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Komorniki, ul. Kalinowa 39 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Komorniki, ul. Kalinowa 41 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Komorniki, ul. Kalinowa 47 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Komorniki, ul. Kalinowa 49 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Komorniki, ul. Kalinowa 51 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Komorniki, ul. Kalinowa 53 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Komorniki, ul. Kalinowa 55 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Komorniki, ul. Kalinowa 57 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Komorniki, ul. Kalinowa 59 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Komorniki, ul. Kalinowa 61 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.