Księgi wieczyste, Komorniki, ul. Kraszewskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Komorniki, ul. Kraszewskiego 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Komorniki, ul. Kraszewskiego 10 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.