Księgi wieczyste, Komorniki, ul. Pasieki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Komorniki, ul. Pasieki 3A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Komorniki, ul. Pasieki 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Komorniki, ul. Pasieki 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Komorniki, ul. Pasieki 10A 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Komorniki, ul. Pasieki 10B 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Komorniki, ul. Pasieki 12 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Komorniki, ul. Pasieki 12A 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Komorniki, ul. Pasieki 12B 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Komorniki, ul. Pasieki 12C 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Komorniki, ul. Pasieki 12D 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.