Księgi wieczyste, Komorniki, ul. Wąska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Komorniki, ul. Wąska 11 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Komorniki, ul. Wąska 12 11 lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Komorniki, ul. Wąska 14 12 lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Komorniki, ul. Wąska 15 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Komorniki, ul. Wąska 18 11 lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Komorniki, ul. Wąska 19 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Komorniki, ul. Wąska 23 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Komorniki, ul. Wąska 36 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Komorniki, ul. Wąska 38 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.