Księgi wieczyste, Komorniki, ul. Wiosenna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Komorniki, ul. Wiosenna 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Komorniki, ul. Wiosenna 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Komorniki, ul. Wiosenna 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Komorniki, ul. Wiosenna 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Komorniki, ul. Wiosenna 15 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Komorniki, ul. Wiosenna 16 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Komorniki, ul. Wiosenna 17 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Komorniki, ul. Wiosenna 18A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Komorniki, ul. Wiosenna 18C brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Komorniki, ul. Wiosenna 18D brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.