Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Andersonów

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Andersonów 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Andersonów 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Puszczykowo, ul. Andersonów 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Puszczykowo, ul. Andersonów 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Andersonów 12 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Andersonów 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.