Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Bema

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Bema 1 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Puszczykowo, ul. Bema 10A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Bema 19 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.