Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Berwińskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Berwińskiego 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Berwińskiego 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Berwińskiego 10 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Puszczykowo, ul. Berwińskiego 11 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Berwińskiego 13 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Berwińskiego 18 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Berwińskiego 24 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.