Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Brzozowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Brzozowa 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Brzozowa 1A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Brzozowa 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Brzozowa 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Brzozowa 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Brzozowa 7 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Brzozowa 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Brzozowa 9 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Brzozowa 10 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Brzozowa 12 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Brzozowa 13 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Brzozowa 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Brzozowa 16 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Brzozowa 17 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Brzozowa 19 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.