Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Czarna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Czarna 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Czarna 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Czarna 3A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Czarna 7 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Czarna 9 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.