Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Jackowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Jackowskiego 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Jackowskiego 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Jackowskiego 6A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Jackowskiego 9 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Jackowskiego 11 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Jackowskiego 12 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Jackowskiego 13 1 lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Jackowskiego 18 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Jackowskiego 21 4 lokali PO2P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.