Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Jałowcowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Jałowcowa 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Jałowcowa 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Jałowcowa 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Jałowcowa 7 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Puszczykowo, ul. Jałowcowa 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Jałowcowa 10 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Jałowcowa 11 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Jałowcowa 12 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Jałowcowa 13 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Jałowcowa 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.